เปิดโทษหลอกขายสินค้าออนไลน์

ขายของออนไลน์ต้องรู้

❎จำหน่ายสินค้าไม่ได้คุณภาพ
❎ไม่ตรงตามที่โฆษณา
❎สินค้าเกินราคา
❎มีพฤติการณ์หลอกจำหน่ายสินค้าในราคาที่ต่ำเป็นพิเศษ
❎ได้รับของที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขและคุณภาพ

การกระทำในลักษณะดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายความผิดฐาน ฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341

✳️โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม:https://siamrath.co.th/n/210029