จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย พบว่ามีผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นจำนวนมาก โดยโยงผู้ติดเชื้อรายแรกในตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ทำให้มีการสั่งล็อกดาวน์ในบางพื้นที่ ดังนี้

- 1. จังหวัดสมุทรสาคร

- 2. จังหวัดสมุทรสงคราม

- 3. จังหวัดสมุทรปราการ

- 4. จังหวัดเชียงใหม่

- 5. สุพรรณบุรี