เกิดเป็น “มนุษย์สังคม” ปัญหาเริ่มแรกสุดเลยก็คือ ปัญหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง หรือการทำมาหารายได้เลี้ยงชีพ เรื่องอะไรมากระทบกับปัญหานี้ จึงเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาในวงกว้างที่สุดเสมอในสังคมโบราณ ปัจจัยพื้นฐานในการครองชีพมีแต่ อาหาร , ที่อยู่ , เสื้อผ้า , ยารักษาโรค ก็เพียงพอแล้ว สังคมปัจจุบันมันสลับซับซ้อนและเรา “เข้าไม่ถึง” ทรัพยากรปฐมภูมิที่นำมาเป็นปัจจัยข้างต้นเช่นเรื่องอาหาร คนปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ “เงิน” แลกอาหารมากิน คนชนบทที่ฝากปากท้องของตนไว้กับ “ที่ดิน” ได้คงเหลือน้อยเต็มทีแล้ว

ที่มาของ “อาหาร” ก็สลับซับซ้อน จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรด้านอื่น ๆ แล้วผ่านกลไกตลาด ซึ่งอยู่ภายใต้ระบอบเศรษฐกิจทุนนิยม เรื่อง “พลังงาน” (น้ำมัน , แก๊สธรรมชาติ) ดูเหมือนไม่ใช่ของกินได้ ไม่ใช่อาหาร แต่มันก็เป็นปัจจัยจำเป็นในการสร้างอาหาร “พลังงาน” รูปแบบต่าง ๆ จึงกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานในการครองชีวิตด้วย

อาหารกับพลังงาน เป็นปัจจัยจำเป็นของมนุษย์ทุกชีวิต ปัญหาอาหารและพลังงานจึงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญผู้รู้ชี้เตือนไว้ว่า ปัญหาใหญ่ที่สุดของโลกในอนาคตอันใกล้นี้คือ เรื่องอาหารกับพลังงาน

“พลังงาน” ที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ เป็นประเภท “พลังงานจากฟอสซิล” เช่น น้ำมันปิโตรเลียม , แก๊สธรรมชาติ ธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันและแก๊สธรรมชาตินี้สร้างรายได้มหาศาลให้กับนักลงทุน เป็นรายได้เป็นผลประโยชน์ใหญ่ที่ทำให้มนุษย์ถึงกับทำสงครามฆ่าฟันกันมาหลายครั้งแล้ว สงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาถึงขณะนี้ ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ต้นตอเกี่ยวพันกับผลประโยชน์จากน้ำมันปิโตรเลียม , ความยุ่งเหยิงจลาจลในเวเนซูเอลาขณะนี้ ถ้าย้อนดุประวัติศาสตร์ก็จะทราบว่า ปัญหาต้นตอมาผลประโยชน์จากน้ำมันเช่นกัน

เมื่อมีผลประโยน์มหาศาลเช่นนี้ กระบวนการทำธุรกิจและการบริหารจัดการทรัพยากรด้านนี้ของรัฐประเทศต่าง ๆ จึงสลับซับซ้อน กลไกการขึ้นลงของราคาน้ำมันและแก๊สธรรมชาติจึงสลับซับซ้อน และแน่นอนว่าจะตกอยู่ในมือของ อีลิท Elite ผู้มีอำนาจในชนชั้นสูงของทุกประเทศเสมอ

การปรับปรุงจัดสรรประโยชน์แบ่งให้ชาวบ้าน เช่น มาตรการควบคุมราคา (หน้าปั๊ม, หน้าร้านแก๊ส) มาตรการการให้สัมปทานและจัดแบ่งผลตอบแทนที่ต่างชาติมอบให้รัฐเจ้าของแหล่งพลังงาน ฯลฯ อาจมีการปรับปรุงกันมาเรื่อย ๆ ทีละเล็กทีละน้อย

แต่ถ้าจะหวังให้มันโปร่งใส กระจายผลประโยชน์ให้เป็นของมวลมหาชนอย่างแท้จริงนั้น.....ยากประชาชนทำได้เพียงเพิ่มแรงกดดันเรียกร้องต่อรัฐไปเรื่อย ๆ ปรับปรุงได้ทีละนิด ทีละหน่อย จะหักโค่นเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากถึงโคนนั้น... ยังเป็นไม่ได้

มีความพยายามทำ พยายามปลดแอกเรื่องผลประโยชน์น้ำมันจาก “กลุ่มอภิทุนมหาอำนาจ” เช่น รัฐบาลเวเนซูเอลา แต่ “อภิทุนมหาอำนาจ” ยังครองโลกอยู่ ประกอบกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจชาติที่บกพร่องผิดพลาดเรื่องอื่น ๆ เศรษฐกิจเวเนซูเอลาจึงวิกฤติ นำมาสู่วิกฤติทางการเมืองในขณะนี้

ต่อแต่นี้เป็นต้นไป ประเทศไทยจะใช้มาตรการลอยตัวราคาแก๊ส LPG เรื่องนี้เป็นสิ่งใหม่ การเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน แต่เรื่องนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ไขการบริหารจัดการเรื่องพลังงานของประเทศ ยังมีเรื่องใหญ่คนไทยต้องเผชิญอีก เฉพาะหน้านี้ชาวไทยควรศึกษาข้อมูลให้ดีขึ้น ทำความเข้าใจให้ชัดว่า มาตรการการบริหารจัดการพลังงาน แบบใดเป็นประโยชน์ต่อประชาชน แบบใดเป็นผลลบต่อประชาชน เพื่อการแก้ไขในอนาคตซึ่งจะเกิดความขัดแย้งแหลมคมแน่นอน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance