เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2560 (ที่ผ่านมา) ที่ลานเอนกประสงค์หน้าหอประชุมสมาคมไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร พล.ต.ต.พิชัย เจียมบุรเศรษฐ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานตรวจการฝึกตามโครงการประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ประจำปี 2560 ตำรวจภูธรภาค 6 ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจ ในสังกัดได้รับการฝึกตามแบบของตำรวจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนมากขึ้น

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจ เป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีสุขภาพ พลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยเฉพาะมีจิตวิญญาณ ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง