มจ.จุลเจิม ยุคล หรือ'ท่านใหม่' โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กชื่อ จุลเจิม ยุคล ระบุว่า...นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้

#พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณา
#พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย บริเวณถนนราชวิถี เขตดุสิต ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่มหาวิทยาลัยสองแห่ง

ประกอบด้วย

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 60 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา
#มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 37 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเยาวชนของชาติ เพราะฉะนั้น... “ข่าวลือ...ข่าวเล่าอ้างว่า ด้านลบ” ควรจบกันได้แล้วครับ

ที่สำคัญ...

คณาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต พึงสำเหนียกตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ ในครั้งนี้เป็นที่ยิ่ง ด้วยความจงรักภักดีเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นที่เทิดทูนของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน เพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้ในครั้งนี้

ม.จ. จุลเจิม ยุคล


นิสิต นักศึกษา ทั้งในอดีต และปัจจุบัน รวมถึง คณาจารย์ครูบาอาจารย์ ของทั้งสองมหาวิทยาลัย เลิกชู สามนิ้วกันได้แล้วครับ ความจริงได้กระจ่างออกมาแล้ว เลือกทางเดินกันเองเถิดครับ ว่าใครทำเพื่อตัวเอง ทำลายล้างทุกอย่างเพื่อตัวเองและที่พรรคพวกต้องการ หรือใครทำเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับมหาวิทยาลัยของท่าน และประเทศชาติ อันเป็นที่รักของเรา

ขอขอบคุณข้อมูล และรูปภาพจากเฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล