นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งที่ได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันแรกตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ล่าสุดหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ทางกระทรวงการคลังได้หารือรูปแบบโครงการในรอบที่ 2 ว่าจะมีการปรับเพิ่มสิทธิให้มากกว่ารอบแรก เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนให้มากที่สุด

ส่วนวงเงินในการนำมาบริหารจัดการนั้นยืนยันว่าไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน เนื่องจากได้มีการหารือกับทางสภาพัฒน์ว่ามีเพียงพอรองรับการดำเนินโครงการซึ่งจะไม่กระทบต่อการบริหารจัดการประมาณของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามโครงการคนละครึ่งในรอบที่ 2 ก็คาดว่าจะสรุป และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายในต้นเดือนธันวาคมนี้