เมื่อวันที่ 21 พ.ย.63 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.63 ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและให้รายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  โดยเพื่อให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสามารถ กล่าวอีกว่า ตนได้รับเกียรติจาก พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย เชิญมาเป็น ที่ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.63 เป็นตันไป จนเสร็จสิ้นภารกิจ โดยจะใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชน