TSR โชว์ผลงาน 9 เดือนมีกำไรรวม 112.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.19% จากปีก่อนที่ทำได้ 75.80 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 3/63 กำไรสุทธิ 40.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.59% จากปีก่อนเช่นกัน “เอกรัตน์ แจ้งอยู่” ชูจุดแข็ง โปรแกรมผ่อนสบายดันยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้า-เครื่องกรองน้ำ โตแกร่ง

นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (TSR)เปิดเผยว่า ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาส 3/2563 มีกําไรสุทธิ 40.61 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 35.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.59% กําไรต่อหุ้นของกลุ่มบริษัทในไตรมาสนี้เท่ากับ 0.075 บาท เทียบกับผลกําไรต่อหุ้นในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่เท่ากับ 0.064 บาท หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 17.19% ส่วน 9 เดือนมีกำไรสุทธิ 112.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.19% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 75.80 ล้านบาท

“เรายังมีการพัฒนาระบบการขายแบบ O-2-O (Online to Offline) เพื่อดําเนินกลยุทธ์การตลาดแบบ Digital Marketing อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการโทรศัพท์หาลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่า และยังมีการทําแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์สําหรับการขายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องกรองนํ้า โดยอาศัยจุดแข็งของโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ประสานกับทีมเดินตลาดขายตรงของบริษัทที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดของประเทศไทย” นายเอกรัตน์กล่าว

นอกจากนี้บริษัทยังคงให้มีฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขาย เครดิต และช่าง ให้มารองรับการให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร นอกจากนี้ ยังคงมุ่งมั่นในทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องกรองนํ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สามารถผลิตนํ้าดื่มที่สะอาด ถูกสุขอนามัย รวมทั้งการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย โดยการนําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้งานให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

“บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดําเนินการตามแผนของการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น”

โดยล่าสุด บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) ในการขายเครื่องทำน้ำแข็งให้กับร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน มูลค่าการขายเครื่องทำน้ำแข็ง 22 ล้านบาท อีกทั้งหลังการร่วมลงทุนกับบริษัท อัลไพน์ วอเตอร์ จำกัด แล้ว บริษัทก็ได้เข้าร่วมงาน Thailand Coffee Fest 2020 เพื่อเปิดตัวธุรกิจใหม่ “DrinkCo” ที่จะเข้ามาทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อจำหน่ายเครื่องกรองน้ำชั้นนำหลายแบรนด์ จากญี่ปุ่น เกาหลี จีน และยุโรป ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่น้ำของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกเครื่องกรองน้ำได้ตามความต้องการ คาดว่าจะช่วยผลักดันรายได้และกำไรปี 2564 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ