รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จากรายงานข่าว........

โจ ไบเดน สามารถคว้าชัยชนะจากรัฐสวิงสเตตอย่างวิสคอนซิน มิชิแกน และ เพนซิลเวเนีย จนสามารถมาชนะทรัมป์ได้

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า “โจ ไบเดน” ตัวแทนพรรคเดโมแครต ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯคนที่ 46 ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่ผ่านมา ด้วยผลโหวตอิเล็กโทรัล 273 – 213 และได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

“โจ ไบเดน” ทำลายสถิติเป็นประธานาธิบดีที่มีผลโหวตมากที่สุด (Popular Vote) ในประวัติศาสตร์ การเลือกตั้งสหรัฐฯ มากถึง 74 ล้านเสียง โดยสามารถชนะผลโหวตในรัฐสวิงสเตตที่สำคัญอย่างวิสคอนซิน มิชิแกน และเพนซิลเวเนีย ซึ่งเป็นรัฐที่เลือกทรัมป์เมื่อปี 2016

นอกจากนี้ “คามาลา แฮร์ริส” รองประธานาธิบดีสหรัฐฯจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้ และทั้งสองจะสาบานเข้ารับตำแหน่งวันที่ 20 ม.ค. 2564

บทสรุปข้างต้นชัดเจนสำหรับคนอเมริกัน .....แต่คนไทยอย่างท่านผู้อ่านคิดอย่างไร? คงต้องลองตอบคำถามต่อไปนี้......

เบาะๆแค่ 6 ข้อใหญ่ๆที่มีคำตอบให้ท่านเลือกตามที่ท่านคิด

1. ท่านสนใจติดตามข่าวการเลือกตั้ง “ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา” ในระดับใด
1.สนใจมาก
2.ค่อนข้างสนใจ
3.ไม่สนใจ

2. เหตุผลใดที่ทำให้ท่านติดตามข่าวการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา (ตอบได้หลายคำตอบ)
1. สหรัฐฯเป็นประเทศมหาอำนาจ
2. มีผลต่อเศรษฐกิจโลก
3.เป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย
4.อนาคตการเมืองสหรัฐฯหลังการเลือกตั้ง
5. ลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ชนะ
6. ได้รู้นโยบายต่างประเทศ
7.อื่นๆ (ระบุ)................

3. ท่านคิดว่าหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร
1. ดีขึ้น
2. เหมือนเดิม
3.แย่ลง

4. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ มีเรื่องใดเป็นแบบอย่างที่สามารถนำมาใช้ในทางการเมืองและสังคมไทย ได้บ้าง (ตอบได้หลายคำตอบ)
1.ระบอบประชาธิปไตย
2.ความสำคัญ/ความจำเป็นของการเลือกตั้ง
3.ผู้นำประเทศต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
4.ที่มาของผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นตัวแทนของพรรคการเมือง
5.พรรคการเมืองต้องมีอุดมการณ์
6.ความตื่นตัวของประชาชนในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
7.การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทางไปรษณีย์
8.การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส
9.การจัดโต้วาทีระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่ง
10.การทำโพลสำรวจคะแนนนิยมของประชาชน
11.รูปแบบการรายงานข่าวของสื่อต่างๆ
12.อื่นๆ (ระบุ)................

5. คนไทยได้เรียนรู้อะไรจากการติดตามข่าวการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ (ตอบได้หลายคำตอบ)
1.ระบบการเลือกตั้งของต่างประเทศ
2.วิธีการแสดงวิสัยทัศน์ของนักการเมือง
3.แนวทางการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างผู้ชิงตำแหน่ง
4.ขั้นตอนการเลือกตั้ง การหย่อนบัตร
5.ระบบการนับคะแนน
6.การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน
7.จุดแข็ง-จุดอ่อน ของผู้สมัคร
8.บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละรัฐ
9.อื่นๆ (ระบุ)................

6. สิ่งที่ “คนไทย” อยากฝากถึง “ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา" คนใหม่ (ตอบได้หลายคำตอบ)
1.การเป็นผู้นำประเทศ/ผู้นำโลกที่ดี
2.การกำหนดนโยบาย มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน
3.การรักษามิตรภาพ /ความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ
4.การไม่เอาเปรียบ ไม่กดขี่ คำนึงถึงหลักมนุษยชน
5.การส่งเสริม สนับสนุน การค้าระหว่างประเทศ
6.การสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ /เศรษฐกิจโลกให้เข้มแข็ง
7.การไม่แทรกแซงการบริหารงานของประเทศอื่นๆ
8.การป้องกันภัยธรรมชาติจากปัญหาโลกร้อน
9.ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19
10.อื่นๆ (ระบุ)................

อย่าลืมนะครับ ดูเฉลยคำตอบนี้ได้ในเช้าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ โดยตัดแปะติดข้างฝาไว้เลย แล้วจะรู้ว่าท่านคิดเหมือนคนส่วนใหญ่มั้ยครับ!