เฉลยแล้ว !! คลิปโฆษณาแนวจักร ๆ วงศ์ ๆ สุดล้ำมีไอโฟน ที่แท้คือสิ่งนี้ ?

https://www.youtube.com/watch?v=xxnYff04ILk

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance