https://www.youtube.com/watch?v=5VKCxvnHhgY

สาวไทยถูกบังคับขายตัวที่เกาหลี แอบส่งโน้ตให้พนักงานห้าง นำมาสู่ความช่วยเหลือ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance