เมื่อวันที่ 19 ต.ค.63 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการร้านสะอาด ใจอิ่มบุญ ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 17-23 ต.ค.63 ที่ศูนย์งอกงาม (หลังอนุสาวรีย์อนุบาลถือคบเพลิง) วงเวียนสระแก้ว ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลกินเจ