วันนี้18 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเทียม นำโดย นายบัญชา จารุมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเทียม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเทียม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน วัดคอกกระบือ ตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน

โดยมี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ บริเวณวัดคอกกระบือ ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มอบสิ่งของ และประสานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสด้วย