น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สรท.)เปิดเผยว่า การกระจายการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร 63 ในพื้นที่ต่างๆเวลานี้เกิดจากการปิดกั้นโอกาสในการแสดงความเห็นและพูดคุยของกลุ่มผู้ชุมนุมกับรัฐบาล ซึ่งส่วนตัวอยากให้รัฐบาลใจเย็น เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความเห็นแลกเปลี่ยนข้อเรียกร้องโดยไม่ปิดกั้นความคิดของเด็กจนเกินไป

ทั้งนี้มองว่ารัฐบาลมีท่าทีที่แข็งกร้าวเกินไป ซึ่งจะยิ่งทำให้การชุมนุมไม่จบสิ้น ทำให้การทำงานกับต่างประเทศจะยิ่งยากลำบาก เพราะต่างประเทศไม่ยอมรับประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย หากการชุมนุมยิ่งนานขึ้นจะยิ่งมีความเสี่ยง และหากยิ่งกระจายไปในหลายพื้นที่จะยิ่งเสียหายมากขึ้น เวลานี้ทุกคนมีข้อเรียกร้องได้ และรัฐบาลต้องรับฟังและอธิบายให้เข้าใจ ยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนต้องได้พูดคุยกัน และการใช้กำลังรุนแรงไม่ใช่เรื่องที่ดี เอกชนมีข้อเรียกร้องที่มีต่อเศรษฐกิจที่จะต้องทำให้เศรษฐกิจฟื้น แต่การทำหน้าที่ของรัฐบาลเวลานี้ต้องยอมรับว่ามีหลายครั้งที่ใช้อารมณ์จนเกินไป ซึ่งจะยิ่งทำให้บรรยากาศในประเทศแย่ลง

Life IF