นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ในช่วงนี้ในจังหวัดยโสธรมีพายุและเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง แรงมากเบาบ้างสลับกันไป และในขณะเดียวกันยังมีการ ก่อสร้างถนน เพื่อขยายช่องจราจรเป็นสี่เลน จากตัวจังหวัด ไปอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จแต่ก็เปิดให้รถ ใช้สัญจร โดย สัญญาณจราจรต่างๆ อาจยังติดไม่เรียบร้อยตามถนนซึ่งจะทำให้ผู้ขับขี่ ผู้ใช้ถนน ไม่ชำนาญเส้นทางหรือไม่เห็นเกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนั้นแล้ว ถนนระหว่างจังหวัดยโสธร ไปจังหวัดอำนาจเจริญ ก็ได้ขยายช่องจราจรเป็นสี่เลน กำลังดำเนินการก่อสร้าง ดังนั้นประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว ทั้ง 2 เส้นทาง โปรดระมัดระวัง การเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากถนนยังไม่แล้วเสร็จ อีกทั้งยังมีฝนตกลงมาตลอดเวลาทำให้ผิวจราจรลื่น และเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย