3 รายในไทย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าที่เป็นสามีภรรยาชาวเมียนมา ที่อ.แม่สอด จ.ตาก อีก 4 รายเดินทางมาจาก 4 ประเทศ คือ สวีเดน 1 ราย สหราชอาณาจักร 1 ราย เบลเยียม 1 ราย และเมียนมา 1 ราย(ไม่ได้เข้าสถานกักกันในไทยแต่ส่งกลับไปรักษาที่เมียนมา) ทั้งหมดพบเชื้อไม่มีอาการ

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.63 ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย โดยล่าสุดได้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 7 ราย โดยแยกเป็นพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทย 3 รายซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้าที่เป็นสามีภรรยาชาวเมียนมา ที่จังหวัดตาก โดยเป็นชาวเมียนมาทั้ง 3 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอีก 4 ราย โดยมาจากสวีเดน 1 ราย สหราชอาณาจักร 1 ราย เบลเยียม 1 ราย และเมียนมา 1 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 3,686 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม โดยยอดเสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 59 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 3 ราย รวมยอดผู้ป่วยรักษาหาย 3,481 ราย และยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 146 ราย

สำหรับรายละเอียดผู้ติดเชื้อรายใหม่มีดังนี้

ทั้งนี้สัดส่วนผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันสะสมแบ่งตามพื้น ดังนี้ กรุงเทพฯ และนนทบุรี 2,017 ราย / ภาคเหนือ 107 ราย / ภาคกลาง 706 ราย / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย / ภาคใต้ 744 ราย

นอกจากนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้รายงาน จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมใน สถานกักกันโรคของรัฐที่ส่วนกลางและจังหวัด Stage and Local Quarantine Sites ถึง 18 ตุลาคม 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 739 ราย มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศ 3 ราย รวมมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศสะสม 2,450 ราย