ชี้เคสลิเดียหลังรักษาหายเป็นครึ่งปี พบสมรรถภาพปอดเหลือ 60% ระบุต้องใช้เวลา และต้องไม่ให้ป่วยซ้ำสอง

หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ หน.ห้องไอซียู เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุ ประจำที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เป็นประธานชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย โดยระบุ "มีการศึกษาคนที่หายป่วยจากโรคปอดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ติดตามพบว่าปอดบางคนยังเสียหาย ต้องใช้เวลานานเป็นเดือนกว่าจะค่อยๆดีขึ้น

รายงานจากประเทศออสเตรีย ติดตามคนไข้ 86 คนที่หายป่วยจากไวรัสโควิด-19 ทำคอมพิวเตอร์สแกนปอดที่ 6 สัปดาห์ พบผิดปกติร้อยละ 88 และที่ 12 สัปดาห์ ความผิดปกติลดลงเหลือร้อยละ 56

อาการผิดปกติทางปอด ที่ 6 สัปดาห์ พบร้อยละ 47 เหนื่อย ร้อยละ 15 ไอ และที่ 12 สัปดาห์ เหนื่อยลดลงเหลือร้อยละ 39 ไอยังเท่าเดิมร้อยละ 15

ตรวจสมรรถภาพปอดพบว่า Forced Viral Capacity ความจุของปอดวัดจากปริมาตรของอากาศหายใจออกเต็มที่หลังจากหายใจเข้าเต็มที่

ความจุของปอดต่ำกว่า 80% ถือว่าผิดปกติ ที่ 6 สัปดาห์พบร้อยละ 28 ที่ 12 สัปดาห์ความผิดปกติลดลงเหลือร้อยละ 19

ตรวจวัด Diffusion Capacity of carbon monoxide DLCO การซึมซาบผ่านของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ต่ำกว่า 80% ที่ 6 สัปดาห์พบผิดปกติร้อยละ 33 ที่ 12 สัปดาห์ความผิดปกติลดลงเหลือร้อยละ 22

คุณลิเดีย นักร้องนักแสดงป่วยด้วยโรคปอดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เดือนมีนาคม เปิดเผยในอินสตาแกรม ว่าเหนื่อยเวลาวิ่งออกกำลังกาย ตรวจสมรรถภาพปอด พบค่า DLCO 60% ของคนปกติ ค่า DLCO ต่ำบ่งชี้ว่ายังมีความผิดปกติของผนังถุงลม ผนังเส้นเลือดฝอย หรือเนื้อเยื่อในปอด ซึ่งเป็นผลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว เชื่อว่าต้องใช้เวลา สมรรถภาพปอดจะค่อยๆดีขึ้น ต้องระวังไม่รับเชื้อรอบที่ 2”