วันที่ 16 ต.ค. 2563 นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า อ้างถึง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ โดยอ้างถึงคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมดังต่อไปนี้

ถนนพญาไท จากแยกราชเทวี ถึงแยกสามย่าน

ถนนพระรามที่ 1 จากแยกเฉลิมเผ่า ถึงแยกเจริญผล

ข้อ 2 ห้ามใช้ หรือเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ดังต่อไปนี้ ระหว่างเวลา 15.00 ถึง 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

- สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ และ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสราชเทวี

- ทางเชื่อมระหว่างตึก หรือทางเดินระหว่างอาคารสูง (Skywalk) ตั้งแต่บริเวณรถไฟฟ้า บีทีเอสสยาม ถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ

บริษัทฯ จึงขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว จากเดิม สถานีราชดำริ สถานีชิดลม เพิ่มอีก 3 สถานี ได้แก่ สถานีสยาม สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ และสถานีราชเทวี รวมเป็น 5 สถานี ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปจนปิดให้บริการ แต่

อย่างไรก็ตามในสถานีอื่น ๆ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2 - 617- 6000 Line official : @btsskytrain หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่ Application ‘BTS SkyTrain’ และ Facebook Page : รถไฟฟ้าบีทีเอส

Life IF