ณุศาศิริ ปิดการขายไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุดที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมี KPM Securities หรือบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

นายสุรศักดิ์ บุณยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด หรือ บล.เคพีเอ็ม เผยว่า ยอดจอง หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ที่ออกเสนอขายไประหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2563 นักลงทุนยังให้ความเชื่อมั่น และเสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดย ณุศาศิริ ได้วางเป้าหมายการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ที่มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ควบคู่กับศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร (Wellness resort) จะไม่เน้นพัฒนาเพียงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยอย่างเดียว แต่จะมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรเพื่อรองรับทิศทางการท่องเที่ยวของโลกและพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งสร้างโอกาสในการลงทุนและมูลค่าผลตอบแทนแก่นักลงทุน

ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นกู้ ชุดที่ 1 มูลค่าเสนอขาย 200 ล้านบาทและมูลค่าสำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม 269 ล้านบาท (รวมไม่เกิน 469 ล้านบาท) อายุตราสาร 1 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี พร้อมหลักประกัน ที่ดิน 1.5 เท่า โฉนดที่ดินว่างเปล่า จำนวน 8 แปลง เนื้อที่ดินรวม 108,820 ตารางวา มูลค่ารวม 708,299,516 บาท และชุดที่ 2 มูลค่าเสนอขาย 70 ล้านบาท อายุตราสาร 1 ปี 3 เดือน 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี พร้อมหลักประกันที่ดิน 1.5 เท่า โฉนดที่ดินว่างเปล่า จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 26,772 ตารางวา มูลค่า 107,088,000 บาท

“บริษัทขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความไว้วางใจ และเสียงตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินจาก บล.เคพีเอ็ม โดยผู้ลงทุนสามารถติดตามการนำเสนอข้อมูลธุรกิจของผู้ออกตราสารหนี้ เพื่อทราบถึงธุรกิจและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารผ่านทาง Facebook และ Youtube ของ บล.เคพีเอ็ม เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างถูกต้อง และครบถ้วนที่สุดก่อนการตัดสินใจลงทุน”