เมื่อวันที่13 ตุลาคม 2563 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน นักเรียนนักศึกษา และพสกนิกรจังหวดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก ณ วัดทองแท่งนิสยาราม ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี