มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายพระราชกุศล โดยมี ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธาน โดยช่วงเช้าเป็นพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 10 รูป ต่อด้วยการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร

จากนั้นผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร้องเพลง “มงคลแห่งพระราชา” ซึ่งแต่งขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ โถงอาคารพร้อมมงคล ศูนย์พณิชยการพระนคร