ผู้สื่อข่าวรายงายว่า หลังจากประชาชน ผู้ใช้รถสัญจร ไปตามถนนลพบุรี-บ้านหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตรงบ่อขยะจึงร่วมมือกัน ร้องทุกข์กับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ขอความช่วยเหลือ เรื่อง คราบสิ่งปฏิกูลริมถนนคันคลอง ลพบุรี -บ้านหมี่ (แถวหน้าบ่อขยะ) ไหล่ทาง ซึ่งเสี่ยงที่จะให้เกิดอุบัติเหตุกับพาหะที่สัญจรได้

พอ พ่อเมืองลพบุรี อย่างนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ทราบข่าว รีบลงพื้นที่ พร้อมทีมงานเทศบาลเมืองลพบุรี, แขวงการทาง และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแก้ไขพื้นที่ดังกล่าวโดยด่วน ทั้งนี้ท่านผู้ว่าได้ขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวที่เข้ามาข่วยกันแก้ปัญหาในพื้นที่ที่เสียสละเวลาเพื่อพี่น้องประชาชนลพบุรี