ศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลพบุรีกระทำพิธีอำลา เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป UH-1H กองทัพบกไทยกลับที่ตั้ง หลังวางกำลังภาคสนามครั้งสุดท้ายก่อนปลดประจำการ

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.63 ศูนย์การบินทหารบก ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี จัดพิธีอำลาการปฏิบัติภารกิจสุดท้ายของ อากาศยาน ฮ.ท.1 โดยมี พล.ต.วรุตม์ นนทวงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก เป็นประธาน ซึ่งอากาศยาน ฮ.ท.1 ได้รับการบรรจุเข้าประจำการพร้อมกับการก่อตั้งหน่วย ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 เป็นอากาศยานที่มีเกียรติประวัติร่วมกับกองทัพบกไทยมาเป็นเวลานาน และได้จัดให้การสนับสนุนในภารกิจต่างๆ เป็นจำนวนมากมาย เช่น ภารกิจถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

รวมทั้ง จัดเป็น ฮ. พระที่นั่ง ในการปฏิบัติการปราบปราม ผกค. พื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ในห้วง พ.ศ. 2511 - 2512จัดเป็นอากาศยานถวายการฝึกบินแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในการฝึกบินหลักสูตรการใช้อาวุธทางอากาศ เครื่องบินปีกหมุนโจมตี พ.ศ. 2523, ภารกิจสนับสนุนการปราบปราม ผกค. และป้องกันประเทศ, จัดสนับสนุนภารกิจ ตามแผนงานป้องกันชายแดน และแผนงาน กอ.รมน. ตั้งแต่อดีต จนถึงปีงบประมาณ 2563 สำหรับ เกียรติประวัติที่สำคัญที่ยังคงได้รับการกล่าวถึง คือ การจัดอากาศยานสนับสนุนภารกิจของ ทภ.3 สน. ในยุทธการผาแลเหนือ อ.เทิง จ.เชียงราย ซึ่งทำให้มีผู้กล้าต้องเสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ จนกลายเป็นที่มาของวันการบินทหารบก (14 มิ.ย. ของทุกปี) จากวันแรกที่เข้าประจำการจนถึง ณ วันนี้

อากาศยาน ฮ.ท.1 ได้เข้าร่วมสร้างเกียรติประวัติ และได้ทำหน้าที่รับใช้ชาติมายาวนานถึง 52 ปี ดังนั้น หน่วยจึงได้กระทำพิธีต้อนรับกลับจากภารกิจสุดท้ายอากาศยาน ฮ.ท.1 ในวันนี้เพื่อให้เป็นเกียรติ และเป็นที่จดจำในประวัติศาสตร์การบินทหารบก สืบไป