นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ อดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ทวีตข้อความในทวิตเตอร์ korbsak sabhavasu แสดงความเห็นเกี่ยวกับ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของร้านค้า ระบุว่า...มาถูกทางเสียที....สิ่งที่ต้องเข้มคือ ถ้าร้่านค้าร่วมโครงการปรับราคาขึ้นอย่างไร้เหตุผล ต้องจับขึ้นบัญชีดำทันที...สำหรับผู้มีสิทธิ ควรให้เฉพาะผู้มีรายได้ต่ำ กำหนดอัตรารายได้ที่เหมาะสมเป็นเกณท์ และไม่จำกัดจำนวนผู้มีสิทธิที่จะได้รับ 3000 บาท

Life IF