วิศวกรใหญ่ฯ ทช.ติดตามโครงการ “ก่อสร้างถนนสาย นย.3001 แยกทล.305- บ้านบางน้ำเปรี้ยว” จ.นครนายก, ฉะเชิงเทรา วงเงินก่อสร้างกว่า 2 พันล้านบาท พบคืบหน้ากว่า 20%

นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่ด้านการควบคุมการก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 305- บ้านบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนครนายก,ฉะเชิงเทรา โดยวิศวกรใหญ่ฯ ได้เน้นย้ำในเรื่องการเริ่มงานและปิดงานในแต่ละวัน โดยขอให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความพร้อมทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำชับด้านความปลอดภัย ในการนี้มีนายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายชัชวาล ฤกษ์อร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการ ฯ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.60

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นสายทางที่สนับสนุนการขนส่งสินค้าในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกสอดรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) สนับสนุนการขนส่งทางอากาศ ต่อเนื่องไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งยังช่วยระบายปริมาณการจราจรที่หนาแน่นของทางหลวงหมายเลข 305 ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพฯและปริมณฑลอีกด้วย โดยจะดำเนินการขยายถนน จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีต พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก จำนวน 8 แห่ง รวมทั้งระบบระบายน้ำไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ปัจจุบันมีผลงานความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 24.096 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 2,116.695 ล้านบาท

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance