เมื่อวันที่ 25 ก.ย. นายมนัส อรุณวัฒนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วยคณะ ฯ ติดตามความคืบหน้าโครงการการออกแบบและทดสอบการวิ่งรถบัสโดยสารไฟฟ้า E-bus ของ MEA เพื่อนำไปทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยก่อนนำมาใช้งานจริง ในโครงการการพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วของ ขสมก. เป็นรถโดยสารไฟฟ้า ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง MEA และ สวทช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 พร้อมเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยมี นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานบริษัทกลุ่มบริษัท โชคนำชัย และนายวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ ณ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด  และกลุ่มบริษัท โชคนำชัย จ.สุพรรณบุรี

ทั้งนี้ MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้นำการขับเคลื่อนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มุ่งมั่นขับเคลื่อนวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร มีการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาทดแทนรถยนต์น้ำมันในอนาคตอันใกล้อย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้บริการประชาชน เพื่อผลักดันประเทศไทยให้ไปสู่การเป็นประเทศที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักส่งเสริมการวิจัยและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ตามแผนงานด้านพลังงานของรัฐบาล เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานในด้านประหยัดค่าใช้จ่าย ได้ใช้ยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ และช่วยลดมลพิษจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของ MEA ในการดำเนินภารกิจที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living