ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า...

โควิด 19 บทเรียนจากต่างประเทศ
ในหลายประเทศไม่ว่าสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส Germany เมื่อมีการชุมนุมประท้วง หลังจากนั้นจะมีการระบาดใหญ่ของ โควิด 19 ในอีก 2 อาทิตย์ต่อมา
ในการรวมคนหมู่มาก จะเป็นการยากในการ กำหนดระยะห่างของบุคคล โควิด 19 จะแพร่กระจายได้จะต้องเป็นคน สู่คน
จึงต้องมีการกำหนดระยะห่างของบุคคล การใส่หน้ากากอนามัย
ขณะนี้ในหลายประเทศ กำหนดเกณฑ์ห้ามรวมกันของคนหมู่มากเกินที่กำหนด 5 คน 10 คนก็ยังมี เพื่อป้องกันการระบาดของโรค โควิด 19
การที่จะบอกว่าในขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยระบาดภายในประเทศแล้ว
จะนิ่งนอนใจ ไม่ได้แน่นอน
ในขณะที่เพื่อนบ้าน และรอบโลก ยังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 วันหนึ่งล้านคน
เราคงจะอยู่อย่างนี้ไปได้อีกนานแค่ไหน
ทุกคนจะต้องช่วยกัน ประคับประคองไม่ให้เกิดการระบาดในบ้านเรา เพราะขณะนี้ภาวะความเดือดร้อนของทุกคนเกิดขึ้นอย่างถ้วนหน้า เราคงไม่อยากเห็นนักเรียนต้องปิดเรียนอีก ไม่อยากเห็นการปิดห้าง
อยากขอให้ทุกคนช่วยกัน ใส่หน้ากากอนามัย กำหนดระยะห่างของบุคคลให้ได้ และดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือ