กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยจะจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำประเภททองเจือประดับเพชร ทองเค นาก ทองรูปพรรณ เพชรรูปพรรณ อัญมณี พระเลี่ยม และเบ็ดเตล็ด ให้กับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจทรัพย์ที่มีคุณภาพและราคาถูก

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จึงเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจทรัพย์หลุดจำนำดังกล่าว เข้าร่วมการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา และชำระเงินด้วยเงินสด ตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ชั้น 3 อาคารโกลด์ มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19 , 20 และ 26 กันยายน 2563 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ทั้ง 21 แห่ง โทร.0 2158 0042-4 ในเวลา 08.00 - 16.00 น. หรือที่ www.pawnshop.bangkok.go.th และ www.facebook.com/pawnshopbangkok