ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยอาจารย์นนทลี บุญทัด การุณยศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รัตนบุรี และอาจารย์ณัฐกฤตา รักใหม่ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรที่มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อบก. ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก นายพัฒนพงศ์ การุณยศิริ เจ้าของบริษัทการุณฟาร์ม จำกัด ในการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัย ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูมชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ