วันที่ 17 ก.ย.63 ที่โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2563 เพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศไปทำการแข่งขันในระดับเขต และระดับประเทศต่อไป จำนวน 4 รุ่นอายุ ประกอบด้วย รุ่นอายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ประภทกีฬาวอลเลย์บอลและเซปักตะกร้อ โดยมีนายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ ครั้งนี้

นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนในจังหวัดอ่างทองมีการส่งเสริมการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาด้านทักษะและสามารถเป็นกำลังหลักของจังหวัดอ่างทองในอนาคต ซึ่งโรงเรียนทีาชนะเลิศในวันนี้ก็จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดอ่างทอง เข้าไปแข่งขันในระดับเขตและระดับประเทศต่อไป.