นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารกทม. ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 6/2563 โดยกล่าวว่า ในวันที่ 19-20 ก.ย.63 นี้ จะมีการชุมนุมรวมตัวกันที่บริเวณสนามหลวง คาดว่าจะมีมวลชนจำนวนมาก จึงมอบหมายสำนักงานเขตพระนครและสำนักเทศกิจติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมกำลังพล โดยเน้นย้ำให้รักษาวินัยและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ