นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักประวัติศาสตร์ โพสต์ข้อความระบุว่า...

พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาให้งดมาตรา ๑๑๒ แต่เด็กเวรพวกนี้กับเจียม-ปวินสุรชัยมันอาศัยช่องลอดได้คืบจะเอาศอก ได้ทีจะขี่แพะไล่ มาตรา 209 ควรถูกนำมาใช้ ปรึกษานักกฎหมายครับ