วันพุธที่ 16 ก.ย.2563นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง พร้อมคณะผู้บริหารเขต ให้การต้อนรับ นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูนายกิมสาย 2 ตามโครงการ คลองน้ำใส 1 เขต 1 คลอง ณ คูนายกิมาย 2 บริเวณซอยสรณคมน์ 16 พร้อมนำจิตอาสาประกอบด้วยกำลังพลจากกองทัพอากาศ/กรมการสื่อสารทหาร/สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง/ สำนักการระบายน้ำ/สำนักสิ่งแวดล้อม/ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 (รสสุคนธ์ มโนชญากร)/ และประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมตัดหญ้า/วัชพืช จัดเก็บขยะในคลอง ตัดแต่งไม้ใหญ่ริมคลอง เทน้ำจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำ เดินรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในลำคลอง โดยมีนายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางกนกนุช กลิ่นสังข์ คณะกรรมการติดตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ร่วมกิจกรรม