การยกระดับ การบริการประชาชนของ สถานีตำรวจ และการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด การบริการประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิรูปตำรวจ โดยให้ยกระดับการให้บริการประชาชนของตำรวจตามสถานีตำรวจต่างๆ เพื่อให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชน

สถานีตำรวจภูธรท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย พ.ต.อ..ธีรวุฒิ แสงมณี ผู้กำกับการสถานีสถานีตำรวจภูธรท่าเรือ ได้ยึดถือปฏิบัติและให้ความสำคัญในการยกระดับการให้บริการประชาชน ด้วยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ สถานี รวมถึงลานจอดรถ สถานที่พักผ่อน ปลูกร่มไม้ให้ดูร่มรื่นและสวยงาม ไว้บริการประชาชน ที่มาใช้บริการที่สถานี เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชน

พ.ต.อ..ธีรวุฒิ กล่าวว่า สถานีสถานีตำรวจภูธรท่าเรือ ได้ดำเนินการป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรมในพื้นที่ให้ประชาชนปลอดภัย และสนองนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทุกมิติ เช่น การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพลต่างๆ เงินกู้นอกระบบ

ส่วนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ช่วยกันดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจในสังกัด ก่อให้เกิดความมุ่งมั่น ทุ่มเททำงานอย่างเต็มเป็นที่พึ่งของประชาชน

ที่ผ่าน สภ.ท่าเรือ ได้รับคำชมเชยการปฏิบัติหน้าที่จาก พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ชวย ผบ.ตร.(ปป.1) และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยและติดตามรับทราบผลการปฏิบัติงานตามมาตรการยกระดับสถานี

การบริการประชาชนของสถานีตำรวจกำชับมาตรการการดำเนินการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดการบริการประชาชนการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ควบคู่กับการพัฒนาปรับปรุงอาคารให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดังกล่าว