วันที่ 15 ก.ย.63 นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา จัดส่งเจ้าหน้าที่ กองช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่ ตรวจสอบท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราทั้งหมดเพื่อจะใด้ระบายน้ำได้สะดวก เนื่องจากช่วงนี้มีพายุฝนเกิดขึ้นบ่อยและฝนตกหนัก หากมีสิ่งสกปรก เช่น ไขมัน ดิน เลน ขยะอุดตันภายในท่อ อาจทำให้น้ำระบายไม่ทันและเอ่อล้นท่วมถนนสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ใช้รถใช้ถนนและอาจไหลท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชน โดยได้มอบให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน