PPS เผยทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องจากงานภาครัฐ-เอกชน รุกรับงานใหม่หลายแห่ง เดินหน้าประมูลงานต่อเนื่องหนุน Backlog 609 ล้านบาท ด้านโครงการยามู เดินหน้าดำเนินการตามแผน คาดรับรู้รายได้ในปีนี้

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตั้งไตรมาส 3 เป็นต้นไป เนื่องจากโครงการภาครัฐและเอกชน เริ่มทยอยลงทุนในโครงการต่างๆมากขึ้น อีกทั้งบริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าในกลุ่มที่มีกิจการแข็งแรงและมีงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการที่ดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังปี 2563 แบ่งเป็นงานภาครัฐ อาทิ โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 งานศูนย์ราชการแห่งใหม่ โครงการจากกรมโยธาธิการ งานภาคเอกชนอาทิ โครงการ Block H Emsphere และโครงการค้าปลีก

นอกจากนี้บริษัทมุ่งเน้นที่จะเสนองานภาครัฐเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาครัฐมีแผนเร่งผลักดันโครงการตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงรอยื่นประมูลงานภาคเอกชนเพิ่มเติมในกลุ่มค้าปลีก ปัจจุบันบริษัทมี Backlog อยู่ที่ 609 ล้านบาท โดยบริษัทมีสัดส่วนงานภาครัฐอยู่ที่ 44% ภาคเอกชนอยู่ที่ 56%

“ธุรกิจของบริษัทผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว เนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกโครงการขนาดใหญ่บางโครงการได้รับผลกระทบจากการปรับแผนงานและต้นทุนโครงการ ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้รายได้บางส่วน รวมถึงบริษัทมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และมีผลขาดทุนจากตราสารทางการเงิน อย่างไรก็ตามฐานะการเงินของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ดี และมีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินงาน โดยตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 เป็นต้นไป โครงการต่างๆเริ่มกลับมาดำเนินงานตามแผนก่อสร้างแล้ว แต่ยังถือเป็นช่วงเริ่มแรกของโครงการ ทำให้การเติบโตของรายได้จึงยังไม่สูงมากนัก ซึ่งบริษัทคาดว่าจะรับรู้รายได้ตามปกติได้ในปี 64”

สำหรับโครงการยามู เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาดได้ดี นักลงทุนต่างชาติจึงให้ความสนใจที่จะซื้อสินทรัพย์ในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะสินทรัพย์ประเภท Hi-end ประกอบกับพื้นที่ของโครงการเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการของนักลงทุนสูง จึงคาดว่าจะดำเนินการขายได้ตามแผน และบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้จากการก่อสร้างบ้านภายในปี 2563