เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (10 ก.ย.63) นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน มอบที่นอนยางพาราให้กับผู้ยากไร้ ในเขต อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอไชโย อำเภอแสวงหา และอำเภอสามโก้ อำเภอละ 6 อัน รวมทั้งสิ้น 30 อัน ณ รพ.สต.ย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่ ปัญหาด้านสุขภาพ เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีพและมีความจำเป็นต้องใช้ ที่นอนอละผ้ายางรอง ในการป้องกันแผลกดทับ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงและบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในใจอย่างแท้จริง