วันที่ 10 กันยายน 2563 นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอโพธิ์ทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพการทำขนม ณ ศาลาเทิดพระเกียรติบ้านทุ่งซิ่ง ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายระแนง ยิ่งยวด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก และประชาชนในพื้นที่ตำบลรำมะสัก ร่วมกิจกรรม

นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอโพธิ์ทอง กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นมี่ในวันนี้เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมตามโครงการพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพการทำขนม ซึ่งจังหวัดอ่างทองถือว่ามีชื่อเสียงในการทำขนมหวานหลายชนิด ทั้งทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ซึ่งวันนี้ทางบ้านทุ่งซิ่งก็มีการส่งเสริมการทำทองหยอด และเม็ดขนุน พร้อมทั้งขนมต้ม ซึ่งส่งเสริมเป็นกลุ่มอาชีพ โดยมีสมาชิกเป็นคนในชุมชน และเป็นนโยบายของทางจังหวัดอ่างทอง และอำเภอโพธิ์ทอง ส่งเสริมและต่อยอด เพื่อให้เป็นสินค้าชุมชนและวางจำหน่ายตามร้านและนับส่งทำตามเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างของชุมชนต่อไป ตามโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอดี.