วันนี้ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอป่าโมก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางปลากด เจ้าหน้าที่ ทต.ป่าโมก เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำชุมชน ต.บางปลากด และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และมอบถุงยังชีพอุปโภคบริโภค จำนวน 20 ราย ในพื้นที่ชุมชน ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอป่าโมก ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด- 19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจ และสังคมในวงกว้าง ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก หยุดงาน เลิกจ้างงาน บางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอ เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและอำเภอป่าโมก ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขาดแคนอาหารและเครื่องอุปโภค จึงได้มอบสิ่งของเครื่องถุงยังชีพที่จำเป็นแก่ประชาชนในพื้นอำเภอป่าโมกในวันนี้