วันที่ 9 กันยายน 2563 ที่คาวบอยฟาร์ม เลขที่ 158 หมู่ 3 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยทางชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดอ่างทองสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจากคณะทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีการดำเนินการจัดทำโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 14 กันยายน 2563

โดยอาจารย์สรรค์ คงเวทย์ ได้กล่าวว่า อาชาบำบัดก่อให้เกิดผลดีต่อกลุ่มเด็กพิเศษและกลุ่มที่มีความผิดปกติด้านระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ เช่น โรคสมองพิการ นอกจากนี้ ยังมีการนำมาใช้ในการบำบัดกลุ่มเด็กออทิสติกที่มีการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย รวมทั้งเด็กพิการ ก็ได้จัดให้เข้าร่วมโครงการอาชาบำบัด เช่นกัน ซึ่งได้เห็นการพัฒนาการของเด็กดีขึ้นมาก เพราะการอยู่บนหลังม้าได้ดี จะต้องมีการทรงตัวที่ดี มีการสัมผัสที่แนบแน่นกับตัวม้า คือ ขาต้องหนีบไว้ข้างลำตัวม้าตลอด และมีสมาธิจดจ่ออยู่กับารขี่ม้าตลอดจนการโยนลูกบอลบนหลังม้าลงในตะกร้า การกรอกน้ำบนหลังม้า ถือว่าเป็นเสริมทักษะที่ได้เพิ่มขึ้นจากการขี่ม้าโดยอีกทั้งทำให้ทุกๆจังหวะการก้าวย่างของม้าใกล้เที่เคียงกับจังหวะการก้าวเดินของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย