เมื่อวันที่ 9 ก.ย. รายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่า หลัง 16 ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ร่วมลงชื่อยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ร่วมกับอีก 12 พรรคการเมืองต่อประธานสภาไปแล้วเมื่อวานนี้ ปรากฏว่ามีแรงกดดันอย่างหนักจากทั้งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค นายบัญญัติ บรรทัดฐาน และนายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้ ส.ส.ถอนชื่อจากการยื่นญัตติครั้งนี้ โดยให้เหตุผลว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคร่วมรัฐบาลต้องมีความเป็นเอกภาพ เดินไปในทิศทางเดียวกันกับรัฐบาล ซึ่งมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ไปแล้ว ล่าสุด มี ส.ส. อย่างน้อย 5 คน ตัดสินใจที่จะถอนชื่อจากการยื่นญัตติครั้งนี้แล้ว ประกอบด้วยนายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส. กระบี่ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม นางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง ซึ่งจะทำให้ญัตติดังกล่าว มีรายชื่อ ส.ส. สนับสนุนไม่ครบ ไม่สามารถนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาได้