วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ลงพื้นที่ชี้แจงสถานการณ์น้ำให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลม่วงเตี้ย,ตำบลอบทมและตำบลราษฎรพัฒนา (บ้านไผ่แหลม)โดยมี นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมลงพื้นที่ชี้แจงเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร

นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง กล่าวว่า วันนี้ตนเองพร้อมด้วยนายก อบจ.อ่างทอง และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำชันสูตร ลงพื้นที่เพื่อทำการชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร เนื่องจากต้องการน้ำมาทำการปลูกข้าวทำนาซักครั้ง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำชันสูตร ได้ชี้แจงว่าจะทำการผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามามี่คลอง 7 ซ้าย 1 ขวา ก่อนเป็นการเบื้องต้น เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ลงมือทำนา หากปริมาณน้ำที่ผันเข้ามาไม่พอก็ต้องขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ใช้น้ำบาดาลกรือสูบน้ำจากคลองส่งน้ำใกล้ทีานาของตนเอง เพื่อเป็นการพยุงต้นข้าวให้โต ซึ่งทุกวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับทางพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรให้มากที่สุด ซึ่งในวันนี้ทางเกษตรกรที่เข้าร่วมฟังการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างพอใจ