หนูน้อยกัมพูชาลงไปจับปลาในคลอง แต่ดันจับได้ตัวนี้ แถมใหญ่มาก

https://www.youtube.com/watch?v=Y166_t-edgQ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance