ที่บริเวณกลางลานบ้านเลขที่ 86 หมู่ 12 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง นางสาว นงผณีมหาดไทย จ๊ะอาร์สยาม ได้จัดงานทำบุญกลางบ้าน เพื่อเป็นการส่งกุศลผลบุญ ให้พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรรมนายเวร และบรรพบุรุษเพื่อเป็นการเสริมสวัสดิมงคลความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรือง โดยมีพิธีการทำบุญตักบาตร ประธานสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระครูวิบูลวรวัตร เจ้าอาวาสวัดแก้วกระจ่าง พระครูสุวรรณกิจสุนทร เจ้าอาวาสวัดทองเลื่อน การแสดงพระธรรมเทศน์นาโดย พระครูนิเทศ ธรรมวิรัช เจ้าอาวาสวัดหมื่นเกลา มีผู้เข้าร่วมในงาน ครูสมชาย ขจรศักดิ์ชัย โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม แจ็ค ธนพล สัมมาพรต และชาวบ้านมาร่วมงาน มีการบรรเลงปี่พาทย์ซึ่งนำโดยตลก ปลาคาป เชิญยิ้ม

ทางด้าน นาย ปัญญา ราตรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 น้าชายน้องจ๊ะอาร์สยาม ได้กล่าวว่าการทำบุญกลางบ้าน ในครั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงคุณงามความดี ของปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษ ซึ่งในพิธีกรรมต่างๆแต่ละสถานทีในท้องถิ่นนั้นๆ อาจจะแตกต่างกันไปก็ไม่มากส่วนหลักทีสำคัญคือการอุทิศกุศลผลบุญให้กับเทวดา เจ้าที่ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการสร้างความรักความสามัคคีภายในหมู่บ้านอีกด้วย