วันที่ 2 กันยายน 2563 ที่โรงเรียนบ้านคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายเทียนชัย พิสิฐธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด พร้อม ร.ต.อ. สมปอง บัวเพ็ชร คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันจัด โครงการสานสัมพันธ์ วันสารทไทย โดยจัดฐานเรียนรู้การทำใบพ้อ ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้การห่อข้าวต้มมัด โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีความรู้เรื่องการทำขนมพื้นเมืองโบราณที่ใช้ในวันงานสารทไทย หรือ วันรับตายาย ที่ล่วงลับไปแล้วตามประเพณีทำบุญวันสารท หรือ ทำบุญเดือนสิบ มาสืบทอดให้แก่เด็กๆ นักเรียนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ นอกจากฐานเรียนรู้ใบพ้อ ยังมีฐานการเรียนรู้ขนมเจาะหู ฐานเรียนรู้ขนมบ้า ฝึกให้นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตัวเองตั้งแต่การเตรียมของ การห่อ การทอด สร้างความสุขความสนุกในเด็กไปพร้อมกับการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีด้านขนมให้อยู่สืบไปและยังได้อิ่มอร่อยไปกับขนมที่ได้ลงมือทำกันด้วย นางฤทัยพรรณ ทองจับ ครูหนึ่งในคณะทำงานโครงการ “สานสัมพันธ์ วันสารทไทย” กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการทำต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งทางโรงเรียนคิดว่านักเรียนเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามวันสารทเดือนสิบของไทย จึงมีการจัดโครงการนี้ขึ้นมาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในชุมชน เป็นวิทยากรในการขนมลา ขนมเจาะหู ขนมบ้า โดยเด็กจะรู้จักประวัติความเป็นมา รู้ขั้นตอนการทำ รู้คุณค่าของขนมแต่ละชนิดว่าหมายถึงอะไร