วันนี้ (๑๙ มิ.ย.๖๐) เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณัฐพล มิ่งพันธ์, พ.ต.อ.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี, พ.ต.อ.ออมสิน ตรารุ่งเรือง, พ.ต.อ.โสภณ วารี, พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์, พ.ต.อ.พันธุ์ทิพ จิระสวัสดิ์พงศ์ ผกก.ฝอ.ฯ, พ.ต.อ.ธีระพัฒ์ ธารีไทย ผกก.สืบสวน ฯ, พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์ ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ นำข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการฯ, กก.สืบสวน ฯ, สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เข้าแถวตรวจจำนวน /ตรวจเครื่องแต่งกาย และความพร้อมของกำลังพล เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวอุดมคติตำรวจ ประชุมชี้แจงข้อราชการที่สำคัญให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบ ก่อนการปฏิบัติงาน ณ หน้าเสาธงอาคาร ภ.จว.กาฬสินธุ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance