นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เปิดเผยว่า ได้เตรียมช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยงธนาคารเตรียมวางมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรทั้งในพื้นที่ จ.น่าน และเลย ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะสั้น โดยระยะเร่งด่วนจะจัดเตรียมถุงยังชีพและอุปกรณ์จำเป็นให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับระยะกลางธนาคารเตรียมปรับโครงสร้าง พักชำระหนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตามผลกระทบที่ได้รับ ส่วนในระยะยาวเตรียมหารือกับที่ประชุมธนาคาร เพื่อวางมาตรการเงินทุนในการช่วยเหลือให้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ ซึ่งทางธนาคารมีงบเพียงพอในการจัดสรรมาตรการต่างๆออกมา เพื่อช่วยเหลือประชาชน