สายธุรกิจ Power Distribution and Energy Management ในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)หรือ PRECISE ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน กองหม้อแปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานขั้นตอนการผลิตและการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของพรีไซซ ที่บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (PEM) ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและเพิ่มทักษะในการบำรุงรักษาให้มีความสอดคล้องกันระหว่างบริษัทผู้ผลิตกับผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง