"เฉลิมชัย" เร่งช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้กว่าล้านตัวจากผลกระทบโควิด19 "อลงกรณ์" นัดประชุมคณะกรรมการประมง 25 ส.ค. เคาะโครงการสินเชื่อ 8 พันล้าน หวั่นจระเข้หลุดลงแหล่งน้ำสาธารณะ มอบกรมประมงจับมือสมาคมจระเข้ร่วมตรวจตราใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประชุมในวันที่ 25 สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ(Soft Loan)ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบการวงเงิน 8,770ล้านบาทซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแต่สงครามการค้าสหรัฐ และจีน จนถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มที่มีการเลี้ยงในระบบรวม 1,189,836 ตัว ในทุกภาคทั่วประเทศ 1,150รายที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าประจำปี2562ประกอบด้วยผู้เพาะเลี้ยง ,ผู้ค้าและผู้เลี้ยง(ครอบครอง)โดยเฉพาะขณะนี้มีจระเข้ขนาด 1.8 เมตรขึ้นไป (อายุ 3 ปี ) ค้างในบ่อเลี้ยงของเกษตรกร ไม่น้อยกว่า 200,000 ตัว เป็นภาระให้กับเกษตรกรที่ต้องแบกรับต้นทุนค่าดูแลและค่าอาหาร ซึ่งจระเข้ไทยเป็นหนึ่งในจระเข้ที่นำมาทำผลิตภัณฑ์จากจระเข้ที่ดีที่สุดในโลก หากคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมงให้ความเห็นชอบก็จะเสนอ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้จัดการประชุมนัดพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ประกอบการจระเข้ที่ได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือถึงดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมงพร้อมด้วยนายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง สมาคมฟาร์มจระเข้ไทย ผู้ประกอบการฟาร์มจระเข้ ตัวแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ตัวแทนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมประชุมพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแต่สงครามการค้าสหรัฐ และจีน จนถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งจระเข้ไทยเป็นหนึ่งในจระเข้ที่นำมาทำผลิตภัณฑ์จากจระเข้ที่ดีที่สุดในโลกโดยที่ประชุม ได้มีการหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือการกระจายสินค้าจระเข้ และที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการสินเชื่อ soft loan สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการจระเข้วงเงินสินเชื่อ 8,770 ล้านบาท โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการจระเข้ไทย และรับซื้อจระเข้จากเกษตรกร ในช่วงปี 2563-2564 ประมาณ 150,000 ตัว ระยะปลอดชำระ 3 ปีเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างเสถียรภาพของตลาดจระเข้ โดยจากข้อมูลของกรมประมงพบว่าปัจจุบันมีจระเข้ในระบบรวมกว่า 1,189,836 ตัว มีผู้ครอบครองผู้ค้าและผู้เพาะเลี้ยงจำนวน 1,150 รายในทุกภาคทั่วประเทศซึ่งผลจากการประชุมจะนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมงในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ เพื่อเร่งดำเนินการออกสินเชื่อโดย ธกส. และ บสย. ร่วมค้ำประกันสินเชื่อซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบการของไทยผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปได้

นายอลงกรณ์ ได้แสดงความกังวลกรณีจระเข้หลุดอาจหลุดลงแหล่งน้ำสาธารณะจึงมอบกรมประมงร่วมกับสมาคมจระเข้ร่วมกันตรวจตราอย่างใกล้ชิด สำหรับการส่งออกจระเข้ทั้งตัวเป็น ผลิตภัณฑ์เนื้อและหนังจระเข้ในปี2562มีมูลค่ากว่า3พันล้านบาทและก่อนเกิดสงครามการค้าสหรัฐ-จีนมีมูลค่าส่งออกกว่า6พันล้านบาทโดยมีจีน ฮ่องกง สิงคโปร์และยุโรปเป็นตลาดใหญ่ของไทย