วัวหายล้อมคอก!! แขวงทางหลวงหนองคายแก้ปัญหาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งช่วงก่อสร้างบนถนนมิตรภาพแล้ว ด้านประชาชนที่ใช้ถนนเรียกร้อง “ศักดิ์สยาม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงตรวจสอบด่วนหลังพบหลายโครงการผู้รับเหมาก่อสร้างไม่คำนึงถึงความปลอดภัยประชาชน เจ็บ-ตาย แล้วหลายราย
สืบเนื่องจากได้เกิดอุบัติเหตุบนถนนบนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ช่วงระหว่าง กม.491+450- กม.496+100 (ถนนมิตรภาพ) ทำให้รถยนต์หลายคันเสียหลักลงข้างทางระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563 โดยจุดที่เกิดเหตุอยู่บนถนนมิตรภาพช่างขาเข้าจังหวัดหนองคาย พื้นที่ ต.โพนสว่าง ,ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย ซึ่งเป็นงานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ฯ ทำให้ประชาชนจำนวนมากแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแขวงทางหลวงหนองคาย ที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนั้น
ล่าสุดวันนี้ (16 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวตรวจสอบที่เพจของแขวงทางหลวงหนองคายพบว่าได้มีผู้บริหารแขวงทางหลวงหนองคายลงพื้นที่พร้อมได้เข้าแก้ไขปัญหาและชี้แจงดังนี้

ตามที่เกิดประเด็นตามสื่อโซเชียลฯ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายช่างควบคุมงานก่อสร้างสายทางที่เกิดประเด็นฯ คืองานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ช่วงระหว่าง กม.491+450- กม.496+100 จุดประเด็นตามสื่อโซเชียล ตำบลโพนสว่าง, ตำบลค่ายบกหวาน

แขวงทางหลวงหนองคาย อธิบายได้ตามคลิปวีดีโอและรูปภาพนิ่งตามที่โพสต์ ดังนี้

1.พื้นที่ก่อนเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างนั้นได้บีบเลนให้ผู้ใช้รถใช้ในช่องทางขวามือ
2.ได้ตรวจสอบแล้วมีป้ายและสัญญาณไฟตามมาตรฐานอย่างเพียงพอ
3.มีการโรยกรวยยาง เพื่อบ่งบอกขอบเขตผิวทางต่างระดับตลอดแนวการก่อสร้าง

4.ช่องจราจรที่ให้ใช้ชั่วคราวรวมไหล่ทาง แล้วมีความกว้างเพียงพอต่อรถบรรทุกขนาดใหญ่ในการใช้จราจร

5.ฝากแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้ทางทุกท่านให้โปรดปฏิบัติตามป้ายที่ติดตั้งอย่างเข้มงวดเมื่อท่านกำลังเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง ควรขับขี่ด้วยความเร็วที่ช้ากว่าปกติ ความเร็วแนะนำในพื้นที่ก่อสร้างอยู่ที่ 40 ถึง 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วที่บังคับในพื้นที่ก่อสร้างจริงๆแล้วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

6.ให้ความร่วมมือในการใช้รถใช้ถนนตามข้อแนะนำ ข้อห้าม และตามกฎหมายกำหนด จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ อย่างไรก็ตามกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงหนองคายขอกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ...ขอบคุณครับ

7.หากมีอะไรแนะนำแขวงทางหลวงหนองคาย พร้อมรับพิจารณาคำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการทำงานต่อไป ครับผมและเมื่อวันที่ วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ได้มีการโพสต์ชี้แจงอีกครั้งดังนี้

แขวงทางหลวงหนองคาย โดย หมวดทางหลวงหนองคาย ได้เข้าทำการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหารถตกร่องกลางถนน บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ช่วงระหว่าง กม.491+450- กม.496+100 จากการที่มีความคิดเห็นจากหลายท่าน พูดถึงประเด็นการก่อสร้างทางหลวง ขอเรียนให้ทราบว่า ในการจ้างเหมาก่อสร้าง กรมทางหลวง จะกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนอำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง ทั้งก่อน และระหว่างการก่อสร้าง หลังการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่กรมทางหลวงกำหนด แขวงฯ ต้องขอขอบคุณทุกความคิดเห็น ที่ได้แจ้งเข้ามา ซึ่งในวันนี้ ช่างควบคุมงาน ร่วมกับบริษัท ได้มีการเพิ่มป้าย , แบริเออร์พลาสติก, กรวยและไฟกระพริบ และในตอนนี้ ตามคลิปก่อนโพสต์นี้ แขวงฯ ได้ทำการแก้ไขปัญหารถตกร่องกลางถนนโดยทำการเบี่ยงการจราจรให้วิ่งเลนที่ทำการรีไซคลิ่ง โดยมีความกว้างเพิ่มขึ้นเป็น 6.00 ม. หลังการแก้ไข ยังมีรถบางคันที่ไม่ทำตามการจัดการจราจรมาวิ่งไหล่ด้านในเหมือนเดิม ฝากด้วยครับ
ทั้งนี้จากการตรวจสอบของสื่อมวลชนและสอบถามชาวบ้านที่ใช้ถนนผ่านจุดดังกล่าวต่างให้ข้อมูลที่ตรงกันว่า ที่ผ่านมาแขวงทางหลวงหนองคายไม่เคยลงมากำกับดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ถนนช่วงระหว่างก่อสร้างแต่อย่างใด อีกทั้งอุบัติเหตุที่เกิดสะสมระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563 เกิดบ่อยครั้งและต่อเนื่องทำไมแขวงทางหลวงหนองคายถึงไม่ลงมาแก้ไขปัญหาในทันที ซึ่งพบว่าจุดก่อสร้างไม่มีป้ายสัญญาณเตือนที่เพียงพอ โดยเฉพาะเวลายามค่ำคืนถนนจุดก่อสร้างจะมืดมากทำให้ผู้ใช้ถนนผ่านจุดก่อสร้างเกิดอันตราย การชี้แจงก็เป็นเพียงการแก้ตัวเพื่อให้พ้นจากการถูกสื่อสังคมออนไลน์โจมตีเนื่องจากไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน

ทั้งนี้สื่อมวลชนยังได้ตรวจสอบจุดก่อสร้างของผู้รับเหมาที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงหนองคาย อาทิ ช่วงก่อสร้างถนนพนังชลประทาน (หนองคาย-ท่าบ่อ) จุดที่ผ่าน ต.เวียงคุก ผู้รับเหมาไม่มีป้ายสัญญาณเตือนใดๆแจ้งให้ผู้ขับขี่เกิดความปลอดภัย สภาพถนนมืดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งถนนจุดที่ก่อสร้างสาย ท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่ ช่วงที่ผ่าน ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ เกิดปัญหาผลกระทบหลายด้านทั้งป้ายสัญญาณเตือนที่มีจำกัด ผู้รับเหมาไม่คำนึงความปลอดภัย รวมทั้งต้นงิ้วหน้าวัดสระสุวรรณ ต.กองนาง ที่ไม่ยอมนำออก แต่ต้นสักที่อยู่ริมทางห่างออกไปผู้รับเหมาทำการตัดทิ้งจนเกลี้ยง ชาวบ้านจึงอยากเรียกร้องให้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงมาตรวจสอบดูแลการทำงานของแขวงทางหลวงหนองคาย ในการกำกับดูแลผู้รับเหมา ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชน.